Samtlige bilder, logo, grafikk og tekst på siden anses som Erik Høiems eiendom.
Alt av overnevnt materiale kan kun benyttes etter avtale med Erik Høiem.

Copyright © 2009, Erik Høiem